Informasjon for opphold

Her finner du dokumenter i pdf-format for opphold på Veslestølen:

- Velkommen
- Lederinnstruks
- Deltakerliste
- Sjekkliste ved ankomst
- Brannoversikt kart